BIP

Kategorie

Szukasz Adobe Reader? Pobierz go teraz

(Do odczytania niektórych dokumentów na stronie wymagany jest program do przeglądania dokumentów w wersji elektronicznej)

Warsztaty Twórcze Inspirowane Wiosną (zdjęcia)

Warsztaty twórcze inspirowane wiosną

Warsztaty twórcze inspirowane wiosną. Tworzenie wiosennych wiązanek i dekoracji kwiatowych. Fot: PL/GOK Zebrzydowice

We wtorek 25 marca 2014 odbyły się w Petrowicach wspólne warsztaty dla kobiet pt: Warsztaty twórcze inspirowane wiosną. Tworzenie wiosennych wiązanek i dekoracji kwiatowych. W warsztatach udział wzięły mieszkanki Obec Petrovice oraz Gminy Zebrzydowice. Spotkania odbywają się w ramach projektu Sousedská beseda / Sąsiedzka biesiada dofinansowanego ze środków UE,  który wspólnie realizują OS AVE oraz GOK Zebrzydowice. Celem  projektu jest utworzenie zaplecza kulturalnego dla mieszkańców Petrovic, w ścisłej kooperacji i z wykorzystaniem doświadczeń organizacji partnerskiej. Główną treścią trwającego 13 miesięcy projektu jest przygotowanie i realizacja wspólnych przedsięwzięć, zarówno o charakterze cyklicznym (warsztaty – spotkania folklorystyczne dla dzieci, historyczny teatr drewnianych marionetek, warsztaty kreatywne dla kobiet), jak i jednorazowym (imprezy, wydanie książeczki bajek dla dzieci z pogranicza czesko-polskiego). Realizacja projekty zakończy się  28. 2. 2015.

Poszczególne imprezy będą za pośrednictwem realizatorów projektu, promowana w obu gminach, w ich przygotowanie zaangażowane będą obie organizacje, a uczestnicy imprez cyklicznych będą mogli się systematycznie spotykać i korzystać ze zdobytych doświadczeń i nawiązanych kontaktów.

W projekcie biorą udział  instruktorzy  pochodzący z obu stron granicy.. Udział zebrzydowickiego GOK w projekcie polega na dzieleniu się doświadczeniem w formach działalności, które są w Polsce prowadzone od wielu lat, a także na wspólnej realizacji nowych imprez oraz integracji  obu przygranicznych gmin w zakresie wspólnego poszukiwania korzeni historycznych.

Projekt jest wspierany przez gminę Petrovice. W jego przygotowaniu projektu pracował zespół złożony z przedstawicieli obu organizacji. Stowarzyszenie AVE ma doświadczenia w realizacji projektów kulturalnych (partner międzynarodowego festiwalu teatru teatralnego Bez granic), a także również w realizacji projektów finansowanych z funduszy EU, takich jak programy operacyjne OPVK, ESF, ROP Moravskoslezsko.

Zobacz fotoreportaż:

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz – RP 2007-2013 z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko

fot: PL