BIP

Kategorie

Szukasz Adobe Reader? Pobierz go teraz

(Do odczytania niektórych dokumentów na stronie wymagany jest program do przeglądania dokumentów w wersji elektronicznej)

Wyniki Złotego Kłosu 2014

 PROTOKÓŁ

z przesłuchań konkursowych XXI Międzynarodowego Przeglądu Zespołów Regionalnych „ZŁOTY KŁOS” Euro-Folklor 2014, który odbył się w dniach od 01.05. do 03.05.2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Zebrzydowicach.

Jury w składzie:
Przewodnicząca: prof. zw. dr hab. Krystyna Turek – etnomuzykolog

Członkowie:
dr Magdalena Szyndler – etnomuzykolog
mgr Krystyna Kaczko – etnograf
mgr Olga Krzyžanková – choreograf, folklorysta

 po przesłuchaniu i obejrzeniu 111 zespołów i solistów, w tym 30 zespołów śpiewaczych a’cappella, 28 zespołów śpiewaczych z akompaniamentem, 12 zespołów inscenizujących zwyczaje ludowe, 6 zespołów tanecznych, 6 kapel ludowych, 26 śpiewaków ludowych i 3 instrumentalistów przyznało:

Nagrodę Grand Prix w wysokości 1.500 zł., przyznano zespołowi „Białcanie” z Białki Tatrzańskiej za całokształt występów w prezentowanych kategoriach.

 Zespoły Dorosłe

 Zespoły śpiewacze a’cappella:

 I miejsce i nagrodę w wysokości po 400 zł przyznano Zespołom: „Tkocze” z Wisły i „Małokończanie” z Kończyc Małych.

 II miejsce i nagrodę w wysokości 300 zł dla dwóch Zespołów : „Bolęcanki” z Trzebini i „Dyngusiorze” z Lesznowoli oraz dwie nagrody rzeczowe tablet zespołowi „Jankowskie Wolanki” ze Strzelec Wielkich i „Balinianki” z Chrzanowa.

III miejsce i nagrody w wysokości 200 zł dla Zespołów „Borowianki” z Mykanowa i „Kłomnickie Chłopoki” z Kłomnic.

Dyplomy wyróżnienia przyznano zespołom: Jarząbkowianki z Pawłowic, Balinianki” z Chrzanowa, „ Stejizbianki” z Wisły, „Wiślanie” z Wisły Małej, „Tęcza” z Lesznowoli, „Zawodzianki” z Katowic, „Kościelanki” z Rędzin, „Klepisko” z Kłomnic, „Kalina” z Godowa, „Wymysłowianki” z Bobrownik, „Myszkowianki” z Bobrownik, „Zarzeczanki” z Wolbromia.

 

Zespoły śpiewacze z towarzyszeniem instrumentów muzycznych

 I miejsce i nagrodę w wysokości 400zł – „Lipka” z Jabłonkowa

 II miejsce i nagroda w wysokości 300 zł – „Zorómbek” z Czeskiego Cieszyna

 III miejsce i nagrody w wysokości 200 zł zespołom „Goczałkowice” z Goczałkowic Zdroju oraz „Grónie” z Wisły.

 Nagroda rzeczowa ekspres do kawy dla „Nadolzian” z Kaczyc.

 Dyplomy wyróżnienia przyznano zespołom: „Ćwikliczanie” z Pszczyny, „Szewczanki” z Sitkówki Nowiny, „Karolinki” z Czerwionki Leszczyny, „Jagoda” z Żor, „Mszanianka” z Mszany, „Mierzęcanki” z Mierzęcic, „Karolinki” ze Świerklan, „Strumień” ze Strumienia.

Zespoły prezentujące tradycyjne ludowe zwyczaje i obrzędy, bądź zajęcia gospodarcze

 I miejsce i nagrodę w wysokości 400 zł „Istebna” z Istebnej.

 II miejsce i nagrodę w wysokości 300 zł Zespół „Slezan” z Czeskiego Cieszyna

 III miejsce i nagrodę w wysokości 200 zł „Kowalanki” z Sitkówki Nowiny i „Szarotki” z Mościc oraz dwie nagrody rzeczowe : tablet dla „Osin” z Żor i ekspres do ciśnieniowy do kawy zespołowi „Koziegłowy” z Koziegłów

 Zespoły taneczne

I miejsce i nagrodę w wysokości 400 zł „Bobrowczanie” z Bobrownik i „Rovnan” ze Słowacji.

 Dyplomy

„Brynica” z Miasteczka Śląskiego i „Strzecha” z Raciborza

 Kapele ludowe

I miejsce i nagrodę w wysokości 300 zł dla kapeli z Zawodzia-Katowic

 III miejsce i nagrodę w wysokości 200 zł dla kapeli „Serdocki” z Podszkla i dla kapeli Bukoń z Jabłonkowa oraz dwie nagrody rzeczowe: ekspresy do kawy dla kapeli „Rybnianie” Mykanowa i „Mierzęciece” z Mierzęcic

                                                                 

Soliści instrumentaliści

 Nagrody rzeczowe Radiomagnetofony przyznano dla : Jerzego Kielan z Mykanowa i Feliksa Korban z Sitkówki Nowiny

Śpiewacy ludowi

 Nagrody rzeczowe ekspres do kawy: Urszula Cypcer z Wisły, Wiesława Grudzień z Sitkówki Nowiny i Jadwiga Suwała z Lesznowoli,

 Nagroda rzeczowa Radiomagnetofon : Irena Janus z Kłomnic i Anna Gonera z Kłomnic.

 Zespoły Dziecięce

 Zespoły śpiewacze a’cappella:  

 nagroda rzeczowa tablet: „Serdocki” z Podszkla i „Małe Jankowianki” z Pszczyny.

Zespoły śpiewacze z towarzyszeniem instrumentów muzycznych – nie przyznano

 Inscenizacja Tradycyjnych Zwyczajów Ludowych:

 Nagroda rzeczowa tablet : „Slezanek” z Czeskiego Cieszyna i radiomagnetofon „Serdocki” z Podszkle

 Zespoły taneczne

 Nagrody rzeczowe: tablet Świetlica Kończyce Małe „Małe Kończaneczki”, Radiomagnetofon – „Kończaneczki”

  Śpiewacy ludowi

Nagroda rzeczowa Radiomagnetofon – Weronika Bryła z Pszczyny

 

 Do udziału w 48 Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą wytypowano Grupę Śpiewaczą „Tkocze” z Wisły i śpiewaczkę ludową Urszulę Cypcer z Wisły.

Wniosek dotyczący regulaminu przeglądu „Złoty Kłos” i „Złoty Kłosik” od przyszłego roku wprowadzić Grand Prix Złotego Kłosika dla uczestników do lat 18.

Jury dziękuje organizatorom za sprawny przebieg imprezy.

Na tym protokół zakończono

Zebrzydowice, 3 maja 2014 r.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa Inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju” „Małe projekty” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013