BIP

Kategorie

Szukasz Adobe Reader? Pobierz go teraz

(Do odczytania niektórych dokumentów na stronie wymagany jest program do przeglądania dokumentów w wersji elektronicznej)

Konkurs ofert na obsługę gastronomiczną

Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach ogłasza konkurs ofert na obsługę gastronomiczną na imprezy plenerowe: 1.05.2017 i 3.05.2017„Złoty Kłos”, 01.07.2017 – 02.07.2017 „Wianki”

 1. Opis przedmiotu zamówienia: Na przedmiot zamówienia składa się: zapewnienie kompleksowej obsługi gastronomicznej podczas XXIV Przeglądu Zespołów Folklorystycznych Złoty Kłos 2017, imprezy „Wianki 2017”
 2. Zakres zamówienia:
  a) zakres rzeczowy do obsługi XXIV Przeglądu Zespołów Folklorystycznych Złoty Kłos 2017 w dniach 1 i 3.05.2017r ,który musi zapewnić Oferent obejmuje co najmniej;
  – stoisko gastronomiczne, o zróżnicowanym asortymencie m.in.: potrawy z grilla, potrawy z rożna, hot dogi, hamburgery, zapiekanki, napoje bezalkoholowe;
  2 rolbary (z piwem); • 300 miejsc siedzących ze stołami i część stołów z zadaszeniem (parasole).
 3. b) zakres rzeczowy do obsługi Wianków 2017 w dniach 01.07.2017 – 02.07.2017
  2 stoiska gastronomiczne, o zróżnicowanym asortymencie m.in.: potrawy z grilla, potrawy z rożna, hot dogi, hamburgery, zapiekanki, napoje bezalkoholowe;
  minimum4 rolbary (z piwem); • 500 miejsc siedzących ze stołami i część stołów z zadaszeniem. Oferent będzie pobierał opłaty za świadczone usługi według ustalonych przez siebie cen.
 4. Zamawiający żąda opłaty za wyłączność na obsługę gastronomiczną imprez (minimalna kwota to 5.000,00 brutto).
 5. Zamawiający zapewnia źródło zasilania energii elektrycznej.
 6. Warunki płatności: • I rata płatna do dnia 28.04.2017 r. w wysokości 50% zaoferowanej ceny. • II rata do dnia 23.06.2017 r.
 7. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierować się najkorzystniejszą ceną.
 8. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „zapewnienie kompleksowej obsługi gastronomicznej na XXIV Przegląd Zespołów Folklorystycznych Złoty Kłos 2017, Wianki 2017” w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Zamku w Zebrzydowicach do dnia 29.03.2017 do godz. 14.00.
 9. Komisyjne otwarcie ofert i wyłonienie wykonawcy nastąpi w dniu 18.04.2017 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Zamku w Zebrzydowicach, Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 21.
 10. Uprawniona do kontaktów z Wykonawcami jest – p. Małgorzata Guz – dyrektor GOK (tel. 32 4693 334).