BIP

Kategorie

Szukasz Adobe Reader? Pobierz go teraz

(Do odczytania niektórych dokumentów na stronie wymagany jest program do przeglądania dokumentów w wersji elektronicznej)

Jeszcze o Rajdzie z projektu „Jeden Region dwa kraje

Zapraszamy do wysłuchania audycji na temat Rajdu Rowerowego  zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach wspólnie z PZKO Karwina Frysztat  w sobotę 22.07.2017 Rajd Rowerowy nosił tytuł pt „Na rowerze poznajemy historię”. Informacje znalazły się w wydarzeniach Radia Ostrawa (nagranie poniżej od 6:50 )

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa.