BIP

Kategorie

Szukasz Adobe Reader? Pobierz go teraz

(Do odczytania niektórych dokumentów na stronie wymagany jest program do przeglądania dokumentów w wersji elektronicznej)

Wystawa: Święty Jan Paweł II na znaczkach świata

plakat wydrzenia, na nim napisy , ilustracje z Jane Pawłem