BIP

Kategorie

Szukasz Adobe Reader? Pobierz go teraz

(Do odczytania niektórych dokumentów na stronie wymagany jest program do przeglądania dokumentów w wersji elektronicznej)

WOŚP 2018 – Wyniki oficjalne (zdjęcia)

Rozliczenie 26 finału WOSP
Sztab Zebrzydowice 2018 nr sztabu 4688

Zebrzydowice 9.027,11
obce:
35,12 euro
72 hrywien ukraińskich
1 szyling
2 fenigi
11 halerzy
52 koron czeskich
261,56 zł starych nieważnych
5 pensów
10 ore norweskie
+ 3 monety nierozpoznane

Kaczyce 4.872,30
obce
111 koron czeskich
10 centów amerykańskich
1 dolar amerykański
60 bułgarskich stotinki
Prawdopodobnie złota spinka lub zawieszka

Kończyce Małe 4.021,88
obce
214 koron czeskich
10 eurocentów
100 włoskich lirów

Marklowice Górne 1 964,48
obce:
9 koron czeskich
42 eurocenty
1 moneta nierozpoznana (prawdopodobnie centy amerykańskie)

RAZEM zbiórka uliczna 19.885,77

LICYTACJA 3.148,73

RAZEM: 23.034,50

Rozliczenie waluty obcej

35,64 EURO
386 Koron czeskich
72 hrywien ukraińskich
5 pensów
100 lirów włoskich
1 dolar amerykańskich60 skotniki bułgarskie
10 ore norweskie
10 h czesko-slovenkich
2 fenigi
1 szyling
261,56 zł starych nieważnych
moneta ZOO Wrocław
20 koron szwedzkich
4 nierozpoznane monety
1 złota zawieszka

 

D Z I Ę K U J E M Y!