BIP

Kategorie

Szukasz Adobe Reader? Pobierz go teraz

(Do odczytania niektórych dokumentów na stronie wymagany jest program do przeglądania dokumentów w wersji elektronicznej)

Grudniowe spotkanie dla Działaczy Kultury (zdjęcia)

W środę 19 grudnia 2018 roku o godz. 16.30 w Sali Widowiskowej przy Zamku w Zebrzydowicach odbyło się tradycyjne już Grudniowe spotkanie dla Działaczy kultury.

W trakcie wieczoru wystąpił zespół Małe Kończaneczki, pani dyrektor Magłorzata Guz zapoznała zaproszonych gości z informacjami na temat działalności Gminnego Ośrodka Kultury w mijającym już roku.

Wręczono także nagrody Zasłużony Działacz Społeczny Gminy Zebrzydowice, które otrzymali: Krystyna Kroczek, Jadwiga Śmieja, Kamila Ptaszyńska – Matloch, Jan Gawłowski, Andrzej Szczyrba oraz Kazimierz Pietraszek. Nagrody dla działaczy wręczyli Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice Mirosław Staniek wraz z Przewodnicząca Komisji Społecznej Rady Gminy – Panią Beata Piątkowską.

Tegoroczni laureaci „Srebrnej Cieszynianki” – Państwo Halina i Robert Rybka zostali uhonorowani okolicznościowym dyplomem oraz nagrodą z rąk Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady. Wieczór zakończył poczęstunek oraz kuluarowe rozmowy.

Grudniowe spotkanie dla Działaczy Kultury (2018)

W środę 19 grudnia 2018 roku o godz. 16.30 w Sali Widowiskowej przy Zamku w Zebrzydowicach odbyło się tradycyjne już Grudniowe spotkanie dla Działaczy kultury.

64 Zdjęcia