BIP

Kategorie

Szukasz Adobe Reader? Pobierz go teraz

(Do odczytania niektórych dokumentów na stronie wymagany jest program do przeglądania dokumentów w wersji elektronicznej)

Zjazd Motocyklistów na Śląsku Cieszyńskim (zdjęcia)

motoryTrzynasty zjazd Motocyklistów na Śląsku Cieszyńskim z okazji 100 -letniej rocznicy wybuchu wojny polsko-czeskiej i 80 -tej rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej, zorganizowany został przez Mirosława Wenglorza. Cała grupa, 17 maja w godzinach popołudniowych odwiedziła Dom Ludowy w Kaczycach. Tam czekał na nią poczęstunek

Goście, których przywitał wójt Gminy Zebrzydowice Andrzej Kondziołka, wzięli udział w prelekcji historycznej na temat wojny polsko-czeskiej poprowadzonej przez nauczyciela historii, laureatki Honorowej Złotej Cieszynianki pani Haliny Szotek. Po prelekcji, Sołtys Kaczyc, Leszek Macura wyświetlił zebranym krótki film dokumentalny z 1938 roku na temat powrotu relikwii Andrzeja Boboli do Polski. Spotkanie z motocyklistami zakończył krótki program artystyczny w wykonaniu zespołów działających przy świetlicy w Kaczycach

Pierwszy na deskach sceny zaprezentował się zespół folklorystyczny „Małe Kaczoki” pod kier. Urszuli Wiśniowskiej z akompaniamentem kapeli pod kier. Jana Gawłowskiego. Kolejną wykonawczynią była solistka zespołu „Tacy jak My”  pod kier. Mariana Zaleskiego – Kasia Kula. Następną grupą, która pokazała co potrafi  była „Mała Melodia „. Nie zabrało też Sandry Sikory w przejmującej pieśni „Cisza-Modlitwa Katyńska” przygotowanej przez Mariana Zaleskiego. Ostatni punkt programu przeniósł zebranych w klimaty tańca dyskotekowego i tańca towarzyskiego. Wystąpiły dzieci z młodszej grupy „Bailami”. Natomiast  ze  starszej grupy   „cha-che” i „sambe” zatańczyła nam Amelka ze swoim partnerem „Benio”.  Grupy prowadzi instruktor pan Jakub Chmiel.

Świetlica GOK Zebrzydowice w Kaczycach dziękuje sołtysowi Kaczyc za zaangażowanie oraz paniom „Kamratkom” za przygotowanie poczęstunku.

Świetlica GOK Kaczyce

Zjazd Motocyklistów na Śląsku Cieszyńskim 2019

Trzynasty zjazd Motocyklistów na Śląsku Cieszyńskim z okazji 100 -letniej rocznicy wybuchu wojny polsko-czeskiej i 80 -tej rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej, zorganizowany został przez Mirosława Wenglorza. Cała grupa, 17 maja w godzinach popołudniowych odwiedziła Dom Ludowy w Kaczycach. Fot: PL / BT

88 Zdjęcia