BIP

Kategorie

Szukasz Adobe Reader? Pobierz go teraz

(Do odczytania niektórych dokumentów na stronie wymagany jest program do przeglądania dokumentów w wersji elektronicznej)

Spotkanie „macierzowców”  z laureatami srebrnych cieszynianek (zdjęcia)

foto wydarzenaWe wtorek, 1 października w Sali Widowiskowej GOK, odbyło się  Spotkanie „macierzowców”  z laureatami srebrnych cieszynianek

Laury  Ziemi Cieszyńskiej to inicjatywa Związku Komunalnego, który w roku 1997, podjął uchwałę i przyjął regulamin, który stanowi , że samorządy gminne corocznie spośród swoich mieszkańców wyłaniają osoby, które zasłużyły się w szczególny sposób dla społeczności, w której działają, a działanie można uznać za godne naśladowania i polecenia jako wzór dla innych. Osoby wybrane przez Gminy będą wyróżniane Laurami honorowej złotej i srebrnej cieszynianki.

Laury mają charakter statuetek i przedstawiają kwiat Cieszynianki, są corocznie wręczane podczas uroczystego spotkania radnych ziemi cieszyńskiej w dniu Święta Niepodległości 11 listopada. Gmina Zebrzydowice co roku także przyznaje ten Laur osobie lub małżeństwu, którzy uchwałą Rady Gminy zostali wybrani.

Zgromadzeni uczcili minutą ciszy nieżyjących już laureatów a następnie prezes koła Macierzy przedstawił sylwetki uhonorowanych. Wydarzenie uświetnił występ Emilii Żesławskiej oraz Zespołu Folklorystycznego NADOLZIANIE

Spotkanie „macierzowców” z laureatami Srebrnych Cieszynianek

We wtorek, 1 października w Sali Widowiskowej GOK, odbyło się Spotkanie „macierzowców” z laureatami srebrnych cieszynianek

70 Zdjęcia