BIP

Kategorie

Szukasz Adobe Reader? Pobierz go teraz

(Do odczytania niektórych dokumentów na stronie wymagany jest program do przeglądania dokumentów w wersji elektronicznej)

ZARZĄDZENIE NR 1/2020 w sprawie: szczególnej organizacji pracy Gminnego Ośrodka Kultury …

GOK-/1 /2020

ZARZĄDZENIE NR 1/2020

 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach
z dnia 6. 08. 2020 r.

w sprawie: szczególnej organizacji pracy Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach zapewniającej ochronę zdrowia, życia i bezpieczeństwa pracowników oraz klientów instytucji kultury w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 Zgodnie z wytycznymi Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczącego funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury ustala się następujące procedury obowiązujące w Gminnym Ośrodku Kultury Zebrzydowice  w okresie epidemii COV