BIP

Kategorie

Szukasz Adobe Reader? Pobierz go teraz

(Do odczytania niektórych dokumentów na stronie wymagany jest program do przeglądania dokumentów w wersji elektronicznej)

Laury Ziemi Cieszyńskiej (na żywo)

Transmisja na żywo odbyła się się 11.11.2020 o godz.17:00

Zapis uroczystości na YT:

Rada Gminy Zebrzydowice, na XIV sesji w dniu 24 września 2020r. podjęła jednogłośnie uchwałę Nr XIV/176/2020 o uhonorowaniu Laurem Srebrnej Cieszynianki Pana Mirosława Wenglorza – mieszkańca Kaczyc.

Radnego Gminy III (1998-2002) i VI Kadencji (2010-2014), emerytowanego nadsztygara robót elektrycznych w JSW s.a., organizatora motocyklowych spotkań na Śląsku Cieszyńskim, uczestnika Międzynarodowych Motocyklowych Rajdów Katyńskich.

Mirosław Wenglorz zdjęcie portertowe