GMINNY OŚRODEK KULTURY
W ZEBRZYDOWICACH

www.zebrzydowice.pl - STRONA GMINY ZEBRZYDOWICE    
 
tel. 0324693334; faks: 0324693334
e-mail:
gok@gok.zebrzydowice.pl 
admin@gok.zebrzydowice.pl 
 

IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS SATYRYCZNY

ZEBRZYDOWICE 2008

Dokumenty do pobrania!!!

REGULAMIN  /WERSJA DO POBRANIA pobierz (format pdf)/
Oświadczenie wersja pdf [pobierz] wersja word [pobierz]

Uczestnicy konkursu są zobowiązani do dołączenia oświadczenia o przysługujących im pełni praw autorskich do utworów nadesłanych na konkurs

 

Patronat: WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE

 O R G A N I Z A T O R
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Ks. A. Janusza 21
43-410 Zebrzydowice

tel./fax. (032) 4693 334

e-mail: gok@gok.zebrzydowice.pl
strona internetowa: www.gok.zebrzydowice.pl

 

Konkurs dofinansowany ze środków budżetu
Powiatu Cieszyńskiego. 

Konkurs ubiega się o dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Śląskiego. 
 


Patronem projektu jest:

Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach.


PATRONAT MEDIALNY

  

Nieoficjalny Portal Gminy Zebrzydowice
www.zebrzydowice.net

Regulamin
Termin nadsyłania prac – 10 października 2008r.
Ogłoszenie wyników  - 15 listopad 2008r.

Kategorie konkursu
1. anegdota - wiersz satyryczny,
2. fraszka,
3. limeryk

Cele konkursu:

  • pobudzenie aktywności twórczej
  • konsolidacja literackich środowisk oraz kontakt twórczy, jak również wyłanianie ciekawych utworów i ich uzdolnionych autorów.

 

Konkurs ma charakter otwarty.

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

- ukończenie 15 roku życia,

- nadesłanie na adres organizatora w maszynopisie czterech nigdzie nie publikowanych prac tylko jednej z trzech kategorii konkursu, w czterech egzemplarzach

- każdą stronę tekstu należy oznaczyć godłem autora, to samo godło powinno występować na dołączonej zaklejonej kopercie zawierającej prawdziwe dane o autorze; imię i nazwisko, krótka notka biograficzna, adres do korespondencji, telefon, e-mail,

- tematyka prac jest dowolna,

- prace niespełniające wymogów regulaminu i nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane, 

Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora.

Dla laureatów przewidziane są nagrody pieniężne.

Organizator nie zwraca nadesłanych prac i zastrzega sobie prawo do ich publikowania bez dodatkowego wypłacania honorarium.

Autorzy nagrodzonych prac zostaną zaproszeni na uroczyste rozdanie nagród.

Organizator nie zwraca kosztów podróży.

 

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi:

15 listopada 2008r. o godzinie 17.00 w Sali Zebrań  Gminnego Ośrodka Kultury.

 Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego regulaminu.

W sprawach spornych ostateczną decyzje podejmuje  Organizator.

  Informacji udziela kurator konkursu Sylwester Ratajczak
tel. 4693-334 oraz
507 054 547

 UWAGA !!!
Prosimy również w miarę możliwości o przesyłanie prac w formie elektronicznej  (płytka Cd, dvd lub dyskietka).

 

Powrót na stronę główną >>
 

admin: admin@gokzebrzydowice.pl