GMINNY OŚRODEK KULTURY
W ZEBRZYDOWICACH

www.zebrzydowice.pl - STRONA GMINY ZEBRZYDOWICE    
 III OGÓLNOPOLSKI KONKURS SATYRYCZNY
ZEBRZYDOWICE 2007

W niedzielne popołudnie Zebrzydowice były stolicą satyry a to za sprawą uroczystej gali rozdania nagród w III Ogólnopolskim Konkursie Satyrycznym Zebrzydowice 2007. Poniżej publikujemy uwagi jury oraz listę laureatów.

Uwagi jury:
Jury wysoko ocenia poziom nadesłanych zestawów.
Odnotowano jednak przypadki nieprzestrzegania regulaminu przez niektórych uczestników konkursu polegające m.in. na wysyłaniu tych samych wierszy pod różnymi godłami, przesyłanie tekstów nagradzanych we wcześniejszych edycjach konkursu, nieodpowiednie kwalifikowanie utworów do poszczególnych kategorii, jak również zgłaszanie wierszy, które nie mieszczą się w formule tekstu satyrycznego.
Ponadto dwa zestawy nadesłano kilka dni po terminie i w związku z tym nie zostały one wzięte pod uwagę przez jury konkursu.
Kilka uwag o tekstach satyrycznych…
Od pierwszej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Satyrycznego wśród nadesłanych tekstów dominują utwory będące emocjonalnym, ironicznym komentarzem do aktualnych wydarzeń politycznych i społecznych. Bohaterami tych wierszy, należy tu dodać – bohaterami negatywnymi, są więc najczęściej politycy, a wypowiadane przez nich obietnice i deklaracje zostają przez poetów bezlitośnie skonfrontowane z rzeczywistością, a tym samym zdemaskowane i ośmieszone. 
Obok polityki przestrzenią życia najczęściej obserwowaną i piętnowaną przez twórców – okazuje się życie małżeńskie i rodzinne. W tekstach zgłaszanych na konkurs powraca również refleksja dotycząca obsesji sukcesu – obecnej we wszystkich dziedzinach ludzkiej aktywności oraz destrukcyjnego, nałogowego zakłamania.
Niekiedy na konkurs nadsyłane są bardzo interesujące teksty, które nie wpisują się jednak w formułę gatunku satyrycznego i mimo walorów literackich tych prac, nie możemy w tym konkursie ich nagrodzić. Ale w większości przypadków – teksty trzymają się wyznaczników satyry, choć realizują je w bardzo zróżnicowany sposób: od rubasznych żartów i gwarowych opowieści, poprzez figlarne fraszki i limeryki diagnozujące współczesność aż po wiersze satyryczne, posługujące się wyrafinowaną ironią, ukrywającą nieraz rozgoryczenie i ból.
Uczestnicy konkursu muszą pamiętać, iż przedstawiciele jury reprezentują różne gusta literackie i werdykt ostateczny jest zawsze kompromisem godzącym nieraz odmienne opinie i preferencje. W kategoriach fraszka i wiersz satyryczny bardzo wiele zestawów kwalifikowało się do nagród i wyróżnień – tak więc ogromnym problemem okazało się ustalenie ostatecznego podziału nagród. Dlatego gratulujemy nie tylko laureatom, ale wszystkim uczestnikom tej edycji konkursu. Wasze prace czytaliśmy z prawdziwą przyjemnością. Natomiast niektórych autorów, którzy świadomie łamią warunki regulaminu, prosimy o poważne podejście do konkursu, choćby był to konkurs satyryczny.
Przewodnicząca Jury
Katarzyna Zdanowicz-Cyganiak


wyniki:
Kategoria Wiersz Satyryczny:
1  Antoni Michniewski, Sławków
1. Maciej Gardziejewski, Warszawa
2. Piotr Macierzyński, Łódź
2. Jerzy Fryckowski, Dębnica Kaszubska
3. Tadeusz Guz, Marklowice Górne 

Kategoria fraszka:
1. Jerzy Piekarski, Dęba Opoczyńska
2. Agnieszka Jarzębowska, Sieradz
3. Józef Kula, C.T. Stanislavice
3. Anna Krzyżanowska, Żywiec

Kategoria anegdota:
1. –
2. Jerzy Ruksza, Cieszyn
3. Maria Duszka, Sieradz

Kategoria fraszka (młodzież)
1. Marzena Hawełka, Marklowice Górne
1. Katarzyna Wiktoria Polak, Wieliczka 
2. Aleksandra Kempna, Zebrzydowice

Kategoria  wiersz satyryczny (młodzież):
1. -
2. Agnieszka Brzoza, Kończyce Małe
3. Ewelina Sznapka, Kończyce Małe

Wyróżnienia
Tadeusz Charmuszko (fraszka)
Jan Chmiel (wiersz satyryczny)
Elżbieta Grabosz (fraszka)
Jan Migielicz (fraszka)

zobacz fotogalerię [kliknij]

 

Powrót na stronę główną >>
 

admin: admin@gokzebrzydowice.pl