BIP

Kategorie

Szukasz Adobe Reader? Pobierz go teraz

(Do odczytania niektórych dokumentów na stronie wymagany jest program do przeglądania dokumentów w wersji elektronicznej)

IX Powiatowy Konkurs Gwary Ludowej „Rzóndzymy Po Naszymu”

Zdjęcie z napisemZapraszamy do udziału w IX Powiatowy Konkurs Gwary Ludowej „Rzóndzymy Po Naszymu”

ORGANIZATOR
Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach
Koło Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Zebrzydowicach

Wydarzenie dofinansowane ze środków Starostwa Powiatowego w Cieszynie

II CELE KONKURSU

 1. prezentacja, ochrona i dokumentacja ludowej gwary, tradycji, zwyczajów, obrzędów, sposobu życia, przysłów, podań, zabaw własnego środowiska w mowie i twórczości plastycznej
 2. pielęgnowanie lokalnych tradycji ludowych, przekazywanie jej wzorów dzieciom i młodzieży
 3. popularyzacja dorobku literackiego miejscowych i uznanych twórców ludowych, korzystanie z wypracowań dzieci i młodzieży pisanych w gwarze

III  TERMIN I MIEJSCE KONKURSU:
01. Czerwca 2021 – Sala Widowiskowa GOK w Zebrzydowicach, ul. Ks. A Janusza 21, godz. 9:00

DO KONKURSU ZAPRASZAMY DZIECI W KATEGORII
– gawędziarzy z monologiem (wiersz, proza)
– 4-6 –lat, 7-9 lat, 20-12 lat, 13 -15 lat i 16-18 lat

KRYTERIA OCENY

 • dobór tekstu dostosowany do wieku gawędziarzy, jego treść i forma
 • interpretacja tekstu z uwzględnieniem autentyczności lokalnej gwary
 • oprawa artystyczna (ubiór, rekwizyty)

 PRZEPISY KOŃCOWE

 • jedna placówka może wystąpić z trzema programami  gawędziarzy
 • organizatorzy proszą o pozostawienie w dokumentacji konkursowej tekstów wykonywanych przez gawędziarzy z podanym imieniem i nazwiskiem autora
 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokumentowania i wykorzystywania pozostawionych materiałów
 • zgłoszenia prosimy przesłać do 25 maja 2021r
 • Obowiązkowe załączniki: karta zgłoszenie, oświadczenie RODO

 

Dokumenty do pobrania: KLIKNIJ