BIP

Kategorie

Szukasz Adobe Reader? Pobierz go teraz

(Do odczytania niektórych dokumentów na stronie wymagany jest program do przeglądania dokumentów w wersji elektronicznej)

Kalendarz imprez

Mar
1
nie
100 kobiet na 100 lecie Niepodległej @ ul.ks. A. Janusza 21
Mar 1 – Mar 31 całodniowy

100 kobiet na 100 lecie Niepodległej 
wystawa biograficzna Kobiet Śląska Cieszyńskiego

 plakat

Mar
26
czw
„Najpiękniejsza kartka Wielkanocna” – Konkurs Plastyczny @ ul.ks. A. Janusza 21
Mar 26 – Kwi 10 całodniowy

Plakat konkursu

Organizujemy konkurs! Niestety, ze względu na Stan Epidemii w naszym kraju nie możecie nas odwiedzić, ale możecie przesłać prace na nasz konkurs i wygrać nagrody! O szczegółach dowiecie się z zamieszczonego regulaminu. Pamiętajcie też, że przesłanie pracy na adres mailowy wiąże sięz jego akceptacją! Zapraszamy do udziału w konkursie „Najpiękniejsza kartka Wielkanocna

Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach. Konkurs adresowany jest do dzieci gminy Zebrzydowice. Kliknij czytaj dalej, aby zapoznać się z regulaminem.

 

Regulamin konkursu plastycznego – „Najpiękniejsza kartka Wielkanocna”

Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach. Konkurs adresowany jest do dzieci gminy Zebrzydowice.

Cele Konkursu

 1. Rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.
 2. Kształtowanie wrażliwości estetycznej i artystycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych.
 3. Pogłębienie wiedzy na temat tradycji i symboli związanych z Wielkanocą.

Założenia organizacyjne

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas I-III, IV- VI, VII-VIII

2.Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, wcześniej niepublikowaną, samodzielnie wykonaną pracę.

 1. Praca może być wykonana różnorodną techniką w dowolnym formacie na sztywnej kartce: brystolu – kompozycja płaska.
 2. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.

Warunki Konkursu

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
 2. a) przedszkole
 3. b) klasy I- III
 4. c) klasy IV-VI
 5. d) klasy VII-VIII

 

Pracę należy sfotografować i przesłać zdjęcie wraz z następującymi informacjami: imię i nazwisko autora, klasa, telefon na adres e-mail: gok@gok.zebrzydowice.pl.

Zdjęcia prac zostaną umieszczone na stronie internetowej www.gok.zebrzydowice.pl

 

Ostateczny termin zgłaszania prac upływa dnia 10.04.2020. Prace przesłane po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.

 

Zasady przyznawania nagród

 1. Komisja konkursowa dokona oceny prac pod względem
 2. a) oryginalności,
 3. b) estetyki wykonywania,
 4. c) poziomu warsztatu wykonawczego,
 5. d) wkładu pracy dziecka
 6. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna

3.Laureaci konkursu o wynikach zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.gok.zebrzydowice.pl

 1. Nagrodą w konkursie jest dyplom i nagroda rzeczowa. Przewidujemy również wyróżnienia i drobne upominki.

  Oświadczenie RODO

I Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów konkursu danych osobowych mojego dziecka oraz moich danych (imienia, nazwiska, nazwy szkoły, wieku, telefonu) w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

II Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez organizatorów wizerunku mojego dziecka utrwalonego podczas konkursu, którego było uczestnikiem, na stronach internetowych i profilach w portalach społecznościowych (Facebook).

III. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że administratorem danych mojego dziecka i moich jest GOK Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 21, 43-410 Zebrzydowice, tel 32 4693 334

 1. Kontakt z inspektorem danych osobowych: grzegorzpigula@interia.pl

Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji  konkursu  oraz jego promocji na stornach internetowych i mediach społecznościowych organizatorów oraz przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym zwłaszcza związany z obowiązkiem archiwizacji dokumentacji rachunkowej

 1. Ma Pani/ Pan prawo żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 2. Jeśli Pan/Pani uzna, że przetwarzając Jego dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pan /Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych.

4.Pana/ Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 1. Pani/ Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Przesłanie pracy wiąże się z akceptacją regulaminu.

 

REGULAMIN DO POBRANIA w wersji PDF 

 

 

Mar
28
sob
(impreza odwołana) XVI Konkurs Wypieków „Na zapusty i Wielkanoc” @ ul.ks. A. Janusza 21
Mar 28@09:00 – 13:00

Impreza została odwołanaczytaj>>> 

XVI Konkurs Wypieków „Na zapusty i Wielkanoc”
28 .03.2020 Kiermasz Świąteczny

plakat

DOKUMENTY DO POBRANIA

Przed nami XVII edycja Regionalnego Konkursu Wypieków na zapusty i Wielkanoc „Dorty, Kołocze i insze placki”. W tym roku wydarzenie odbędzie się na Sali Widowiskowej GOK Zebrzydowice w sobotę 28 marca 2020.

Poniżej pubikujemy dokumenty do pobrania. Przypomnijmy, że tradycyjnie jak co roku na placu zamkowym po raz kolejny odbywać się będzie w tym samym czasie Kiermasz Świąteczny.

Dokumenty do pobrania:

Kiermasz Wielkanocny – ODWOŁANY! @ ul.ks. A. Janusza 21
Mar 28@09:00 – 12:00

Impreza została odwołana – czytaj>>> 

Kiermasz Wielkanocny

plakat

Maj
20
śr
V Gminny Konkurs Literacki ” W Krainie Wierszy” – odwołane @ ks. A. Janusza 21
Maj 20@09:00 – 11:45

Impreza odwołana
grafika

 

V GMINNY KONKURS LITERACKI
„W KRAINIE WIERSZY”

 

 1. ORGANIZATOR

Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach

 1. CELE KONKURSU
 • popularyzacja twórczości dla dzieci ,
 • kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego,
 • ukazanie piękna poezji ,
 • umożliwienie uczniom prezentacji recytatorskich,
 • rozwijanie zainteresowań poezją dziecięcą ,
 • rozwijanie zdolności recytatorskich,
 • promocja osiągnięć uczniów,
 • wymiana doświadczeń między uczestnikami,
 • poszukiwanie nowych talentów,
 1. TERMIN I MIEJSCE KONKURSU  :

20  maja 2020 r.  godz. 9.00   w Sali Widowiskowej w Zebrzydowicach

 1. KATEGORIE : przedszkola, kl. I – IV, kl. V – VIIII
 2. KRYTERIA OCENY
 • dobór repertuaru,
 • znajomość wiersza,
 • interpretacja utworu (tempo, intonacja),
 • ogólny wyraz artystyczny.

 

 1. PRZEPISY KOŃCOWE
 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów przedszkoli i szkół podstawowych z terenu gminy Każdą placówkę może reprezentować maksymalnie dwóch uczestników w każdej kategorii wiekowej
 • Czas prezentacji nie może przekraczać 4 minut.
 • Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu, w tym na publikację imion i nazwisk laureatów na stronie internetowej.

 

Obowiązkowe załączniki: Karta Zgłoszenia, Oświadczenie RODO

               zgłoszenia prosimy przesłać do 6 maja 2020  na adres:   

 

Gminny Ośrodek Kultury
43-410 Zebrzydowice
tel. 324693334

email: gok@gok.zebrzydowice.pl

 

 Dokumenty do pobrania – Pobierz

Cze
2
wt
IX Powiatowy Konkurs Gwary Ludowej „Rzóndzymy Po Naszymu” – Odwołany @ Staropolska, Kończyce Małe
Cze 2@09:00 – 10:00

Impreza odwołana

IX POWIATOWY KONKURS GWARY LUDOWEJ
„RZÓNDZYMY PO NASZYMU”

 1. ORGANIZATOR

Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach
Świetlica Gminna Zamek w Kończycach Małych
Koło Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Zebrzydowicach

II CELE KONKURSU

 1. prezentacja, ochrona i dokumentacja ludowej gwary, tradycji, zwyczajów, obrzędów, sposobu życia, przysłów, podań, zabaw własnego środowiska w mowie i twórczości plastycznej
 2. pielęgnowanie lokalnych tradycji ludowych, przekazywanie jej wzorów dzieciom i młodzieży
 3. popularyzacja dorobku literackiego miejscowych i uznanych twórców ludowych, korzystanie z wypracowań dzieci i młodzieży pisanych w gwarze

III  TERMIN I MIEJSCE KONKURSU:
2 czerwca 2020 r., Kończyce Małe,  Izba Regionalna Wsi Cieszyńskiej w zamku w Kończycach Małych ul Staropolska

DO KONKURSU ZAPRASZAMY DZIECI W KATEGORII
Przedszkole, kl. I –IV, kl. V-VIII

– gawędziarzy z monologiem (wiersz, proza)
– gawędziarzy z dialogiem lub scenką w duecie

IV KRYTERIA OCENY

 • dobór tekstu dostosowany do wieku gawędziarzy, jego treść i forma
 • interpretacja tekstu z uwzględnieniem autentyczności lokalnej gwary
 • oprawa artystyczna (ubiór, rekwizyty)

 PRZEPISY KOŃCOWE

 • jedna placówka może wystąpić z trzema programami  gawędziarzy
 • organizatorzy proszą o pozostawienie w dokumentacji konkursowej tekstów wykonywanych przez gawędziarzy z podanym imieniem i nazwiskiem autora
 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokumentowania i wykorzystywania pozostawionych materiałów
 • zgłoszenia prosimy przesłać do 19 maja 2020r
 • Obowiązkowe załączniki: karta zgłoszenie, oświadczenie RODO

Dokumenty do pobrania: POBIERZ

 

Cze
8
pon
Konkurs Fotograficzny „Moja Mała Ojczyzna” @ ul.ks. A. Janusza 21
Cze 8@09:57 – Sie 31@10:57
Lip
1
śr
Wystawa: Powrót do Przeszłości, cz. I Mieszkańcy @ ul.ks. A. Janusza 21
Lip 1@09:00 – Sie 28@16:00
Lip
5
nie
Przegląd Zespołów Grających Muzykę Popularną im. Grzegorza Fujcika @ ul.ks. A. Janusza 21
Lip 5@15:00 – 15:00

 

Wydarzenie odwołane!

Przegląd Zespół Grających Muzykę Popularną
im. Grzegorza Fujcika

Regulamin przeglądu

 1. Organizatorzy:
  – Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach, ul. Ks. A. Janusza 21 43-410, woj. śląskie

 

 1. Cele przeglądu:
  – popularyzacja muzyki rozrywkowej – rockowej
  – rozwijanie talentów oraz wrażliwości muzycznej
  – promocja zespołów grających muzykę popularną
 2. Warunki uczestnictwa:
  – w przeglądzie mogą brać udział zespoły wokalno – instrumentalne w dowolnej grupie wiekowej (grupy młodzieżowe i dorosłych)
  – warunkiem udziału w przeglądzie jest przygotowanie dwóch piosenek
  – czas prezentacji zespołu do 10 minut
  –  Zespoły zgłaszają się na karcie zgłoszeń, termin składania do 10 czerwca 2020 na adres Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach (ul. Ks. A. Janusza 21, 43-410 Zebrzydowice, fax. 32 4 693 334)
  – o kolejności występów zespołów zadecyduje losowanie

 

 1. Termin i miejsce imprezy:
  5 lipca 2020 godz. 15:00, Amfiteatr przy Zamku Zebrzydowice  ul.  Ks. Janusza 21
 2. Organizator zapewnia  nagłośnienie i poczęstunek dla zespołów
 3. Ocena i nagroda
  – GOK Zebrzydowice powoła profesjonalne jury.
  – Werdykt i podział nagród wśród laureatów należy do wyłącznej kompetencji jury i przyjmuje się go jako ostateczny i niepodważalny
  – Wszystkie zespoły otrzymują statuetki oraz pamiątkowy dyplom
  – Jury w wyniku oceny prezentowanych zespołów  przyzna nagrodę główną

 

 1. Imprezy towarzyszące:
  – Festiwal Piosenki polskiej dla dzieci i młodzieży „Mikrofon dla wszystkich
  – Koncert zespołu ŁZY

 

Obowiązkowe załączniki:
1. Karta Zgłoszenia
2. Regulamin/Oświadczenie RODO

Lip
27
pon
Bajka dla dzieci: Śpiąca Królewna
Lip 27@17:00 – 18:00
Sie
3
pon
Lato w GOK Zebrzydowice
Sie 3@09:38 – Sie 14@10:38
Wrz
13
nie
Dzień Pamięci ofiar Holokaustu @ Hażlach, Zebrzydowice
Wrz 13@15:45 – 17:45

Zebrzydowice w swojej bogatej historii posiadają również nie swoją ciemną kartę. Hitlerowski okupant w latach 1942-1944 ulokował tutaj z racji strategicznego położenia węzła kolejowego  obóz pracy. Pierwszymi więźniami byli obywatele Holandii, Belgii i Francji, później również Żydzi polscy.

Po 75 latach od zakończenia wojny, z inicjatywy pastora Kościoła Zielonoświątkowego, przy współpracy Wójta  Gminy oraz  Dyrektora GOK-u  na Zebrzydowickim cmentarzu za zgodą proboszcza Mariana Brańki, obok alejki pod którą najprawdopodobniej  spoczywają ciała ofiar hitlerowskiego terroru stanął  Pomnik jako świadectwo tamtych wydarzeń. Pomnik został ufundowany ze środków Instytutu Pamięci Narodowej za co serdeczne podziękowania.  W niedzielę 13 września br. o godz. 17.15. odbędzie się pod nim uroczystość  upamiętnienia. W ceremonii tej udział wezmą między innymi przedstawiciele Władz Gminy , duchowni Kościołów Katolickiego i Zielonoświątkowego , delegacje Gmin Żydowskich oraz Instytutu Pamięci Narodowej.

Szczegółowy program:

1. Godzina 15:45 – rozpoczęcie ceremonii Przy Pomniku Ofiar Zbrodni Hitlerowskich w Kończycach Wielkich, ul. Kościelna

2. Godzina 16:30 – spotkanie pod Tablicą Upamiętnienia w miejscu byłego Obozu Pracy w Zebrzydowicach, ul Dworcowa

3. Godzina 17:15 – Uroczystość przy nagrobku symbolicznym na cmentarzu w Zebrzydowicach

W mieniu wszystkich organizatorów
Zapraszamy!

 

Wrz
20
nie
XV Rodzinny Rajd Rowerowy im. Bronisława Żagana @ ul.ks. A. Janusza 21
Wrz 20@14:00 – 17:00
Wrz
26
sob
II Targi Żywności Ekologicznej i Tradycyjnej @ ul.Staropolska
Wrz 26@09:00 – 16:00
Paź
10
sob
II Pchli Targ @ Amfiteatr w Zebrzdowicach
Paź 10@08:00 – 13:00
Paź
25
nie
ODWOŁANE! II Otwarty Turniej Szachowy Gminy Zebrzydowice „Przy Młyńszczoku”
Paź 25@09:45 – 13:30

Niestety z przykrością musimy poinformować państwa o odwołaniu wydarzenia. Niestety, w związku z panującą i szybko zmieniającą się  a przede wszystkim, pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną, musimy mieć na uwadze zdrowie zawodników jak osób przeprowadzających zawody. Będziemy się starać przenieść turniej na termin później, o dokładnej dacie poinformujemy na naszych stronach internetowych oraz FB a także w Wiadomościach znad Piotrówki.

plakat

Paź
28
śr
Konkurs plastyczny „Najpiękniejsza kartka
Paź 28@10:28 – Gru 4@11:28
Lis
25
śr
Koncert: Dla Polski Ojczyzny Naszej: Na żywo
Lis 25@17:30 – 18:30
Gru
12
sob
POWIATOWY KONKURS: „Świąteczne Ciasteczka Bożonarodzeniowe” @ ul. ks. A. Janusza 21
Gru 12@12:00 – 12:00

POWIATOWY KONKURS:
„Świąteczne Ciasteczka Bożonarodzeniowe”

palakt konkurus

Dokumenty do pobrania
Regulamin konkursu
Karta zgłoszenia
Oświadczenie RODO

Kiermasz Świąteczny 2020 @ ul.ks. A. Janusza 21
Gru 12@13:00 – 14:00

Plakat kiermaszu świątecnego
W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną, organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia. Podczas Kiermaszu należy przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się Koronawirusa.