BIP

Kategorie

Szukasz Adobe Reader? Pobierz go teraz

(Do odczytania niektórych dokumentów na stronie wymagany jest program do przeglądania dokumentów w wersji elektronicznej)

„Najpiękniejsza kartka Wielkanocna” – Konkurs Plastyczny

Kiedy:
26-03-2020 – 10-04-2020 całodniowy
2020-03-26T00:00:00+01:00
2020-04-11T00:00:00+02:00
Gdzie:
ul.ks. A. Janusza 21
Zebrzydowice
Koszty:
Bez opłat

Plakat konkursu

Organizujemy konkurs! Niestety, ze względu na Stan Epidemii w naszym kraju nie możecie nas odwiedzić, ale możecie przesłać prace na nasz konkurs i wygrać nagrody! O szczegółach dowiecie się z zamieszczonego regulaminu. Pamiętajcie też, że przesłanie pracy na adres mailowy wiąże sięz jego akceptacją! Zapraszamy do udziału w konkursie „Najpiękniejsza kartka Wielkanocna

Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach. Konkurs adresowany jest do dzieci gminy Zebrzydowice. Kliknij czytaj dalej, aby zapoznać się z regulaminem.

 

Regulamin konkursu plastycznego – „Najpiękniejsza kartka Wielkanocna”

Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach. Konkurs adresowany jest do dzieci gminy Zebrzydowice.

Cele Konkursu

 1. Rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.
 2. Kształtowanie wrażliwości estetycznej i artystycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych.
 3. Pogłębienie wiedzy na temat tradycji i symboli związanych z Wielkanocą.

Założenia organizacyjne

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas I-III, IV- VI, VII-VIII

2.Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, wcześniej niepublikowaną, samodzielnie wykonaną pracę.

 1. Praca może być wykonana różnorodną techniką w dowolnym formacie na sztywnej kartce: brystolu – kompozycja płaska.
 2. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.

Warunki Konkursu

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
 2. a) przedszkole
 3. b) klasy I- III
 4. c) klasy IV-VI
 5. d) klasy VII-VIII

 

Pracę należy sfotografować i przesłać zdjęcie wraz z następującymi informacjami: imię i nazwisko autora, klasa, telefon na adres e-mail: gok@gok.zebrzydowice.pl.

Zdjęcia prac zostaną umieszczone na stronie internetowej www.gok.zebrzydowice.pl

 

Ostateczny termin zgłaszania prac upływa dnia 10.04.2020. Prace przesłane po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.

 

Zasady przyznawania nagród

 1. Komisja konkursowa dokona oceny prac pod względem
 2. a) oryginalności,
 3. b) estetyki wykonywania,
 4. c) poziomu warsztatu wykonawczego,
 5. d) wkładu pracy dziecka
 6. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna

3.Laureaci konkursu o wynikach zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.gok.zebrzydowice.pl

 1. Nagrodą w konkursie jest dyplom i nagroda rzeczowa. Przewidujemy również wyróżnienia i drobne upominki.

  Oświadczenie RODO

I Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów konkursu danych osobowych mojego dziecka oraz moich danych (imienia, nazwiska, nazwy szkoły, wieku, telefonu) w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

II Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez organizatorów wizerunku mojego dziecka utrwalonego podczas konkursu, którego było uczestnikiem, na stronach internetowych i profilach w portalach społecznościowych (Facebook).

III. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że administratorem danych mojego dziecka i moich jest GOK Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 21, 43-410 Zebrzydowice, tel 32 4693 334

 1. Kontakt z inspektorem danych osobowych: grzegorzpigula@interia.pl

Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji  konkursu  oraz jego promocji na stornach internetowych i mediach społecznościowych organizatorów oraz przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym zwłaszcza związany z obowiązkiem archiwizacji dokumentacji rachunkowej

 1. Ma Pani/ Pan prawo żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 2. Jeśli Pan/Pani uzna, że przetwarzając Jego dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pan /Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych.

4.Pana/ Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 1. Pani/ Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Przesłanie pracy wiąże się z akceptacją regulaminu.

 

REGULAMIN DO POBRANIA w wersji PDF