kontrast
A
A
czcionka
A
A
A
43-410 Zebrzydowice, Ks. Antoniego Janusza 21

Honorowa Złota Cieszynianka dla Jadwigi Sikory

Fot: Tomasz Staniek / SMMG

W sobotę (11.11) w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie odbyła się uroczysta gala, podczas której uhonorowano Laurami Ziemi Cieszyńskiej osoby szczególnie zasłużone dla gmin i powiatu. Wręczono statuetki Srebrnej Cieszynianki oraz 2 Złote Honorowe Cieszynianki. Laureatem Honorowej Złotej Cieszynianki  została pani Jadwiga Sikora, która od wielu lat współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Zebrzydowicach.

Jadwiga Sikora Urodzona 16 lipca 1952 roku w Cieszynie. Muzyk, pedagog, dyrygent, działacz w społecznym ruchu muzycznym.

Jadwiga Sikora kształciła się  muzycznie w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. I. Paderewskiego w Cieszynie oraz w Państwowym Liceum Muzycznym im. S. Moniuszki w Bielsku Białej. Po maturze, w 1972 roku, podjęła studia  na kierunku Wychowanie Muzyczne w Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Po ich ukończeniu, w 1976 roku,  rozpoczęła  pracę pedagogiczną w charakterze nauczyciela muzyki  w Szkole Podstawowej nr 1 w Cieszynie, w której uczyła czternaście lat. W 1990 roku miejscem jej nowego zatrudnienia stał się Zakład Metodyki Muzyki na Wydziale Pedagogiczno - Artystycznym Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. W tym samym czasie Jadwiga Sikora pogłębiała też wiedzę muzyczną  na 2-letnim Studium Podyplomowym Metodyki Wychowania Muzycznego w Akademii Muzycznej w Warszawie, które ukończyła w 1993 roku, uczestnicząc również w tamtejszym seminarium polsko-austriackim im. C. Orffa (1992, 1993, 1995). W 1999 roku uzyskała doktorat w dziedzinie sztuk muzycznych w zakresie prowadzenia zespołów wokalnych i wokalno – instrumentalnych w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. W 2000 roku ukończyła także kurs edukatorski programu „Nowa Szkoła” organizowany przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. Od 2001 roku Jadwiga Sikora współpracuje z Centrum Pedagogicznym dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Republice Czeskiej, prowadząc warsztaty chóralne i metodyczno-muzyczne dla nauczycieli muzyki na Zaolziu. Jest recenzentem programów, projektów pedagogicznych i muzycznych oraz jurorką przeglądów zarówno chórów, jak i szkolnej działalności artystycznej w powiecie cieszyńskim, a także na Zaolziu w Republice Czeskiej. Zajmuje się również działalnością publicystyczną. Jej artykuły znajdują się na łamach „Życia Muzycznego”, „Śpiewaka Śląskiego” i „Wiadomości znad Piotrówki” oraz w licznych wydawnictwach Uniwersytetu Śląskiego. Nim przeszła na emeryturę, Jadwiga Sikora była też bardzo aktywnym, cenionym pracownikiem naukowym i artystycznym w Zakładzie Dyrygentury i Wokalistyki  Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 2017 – 2019 była pracownikiem akademickim Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - wydział zagraniczny w Karwinie RĆ. Była radną VII Kadencji Gminy Zebrzydowice w latach 2015 - 2019.

Jadwiga Sikora od 1977 roku  związana jest ze społecznym ruchem muzycznym rozwijającym się w ramach struktur Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Od 2002 roku pełni funkcję wiceprezesa Oddziału Bielskiego PZChiO do spraw chórów. W latach 2005 − 2009 była wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Warszawie. Jest współorganizatorem Międzynarodowego Festiwalu Chórów „Gaude Cantem” im. Kazimierza Fobera w Bielsku-Białej i Regionalnego Festiwalu „Spotkania z Kolędą” im. Piotra Jakóbca, również w Bielsku- Białej.  Kierowała kilkoma chórami, zdobywając wraz z nimi liczne nagrody w festiwalach i konkursach w kraju i za granicą. W latach 1977−1992 prowadziła założony przez siebie Chór Szkoły Podstawowej  nr l w Cieszynie, uzyskując z nim w 1990 roku I nagrodę na Europejskim Festiwalu Chórów Dziecięcych i Młodzieżowych w Neerpelt (Belgia), a w 1992 roku - wyróżnienie na Europejskim Festiwalu Chórów Dziecięcych i Młodzieżowych w Nantes  we Francji. Z chórem tym koncertowała także w Berlinie oraz w Budapeszcie. W latach 1995 − 2000 kierowała Chórem Żeńskim Instytutu Pedagogiki Filii UŚ w Cieszynie.                                                                                                                                                            

Od 1977 roku jest dyrygentem i kierownikiem artystycznym Chóru Mieszanego „Echo” w Zebrzydowicach, działającego obecnie przy Gminnym Ośrodku Kultury, z którym zdobyła najwyższe laury w  regionalnych, krajowych i międzynarodowych festiwalach chóralnych. Koncertowała z tym zespołem w kraju i za granicą: w Czechach, Rumunii, Austrii, na Ukrainie, w Szwajcarii, na Litwie oraz we Włoszech. W pracy z chórem preferuje repertuar sakralny. Pod jej kierownictwem zespół uczestniczy w najważniejszych wydarzeniach zebrzydowickiej parafii oraz gminy, uświetniając swym pięknym śpiewem  ważne uroczystości kościelne, państwowe i okolicznościowe. Chór nagrał aż 10 tematycznych płyt kompaktowych o tematyce sakralnej. Od 25 lat organizuje w Zebrzydowicach koncerty chóralne: kolędowe, wielkopostne, wielkanocne, maryjne, a także świeckie, okolicznościowe, współpracuje również z wybitnymi artystami w dziedzinie poezji i muzyki: cieszyńską poetką Beatą Sabath (od 2005), organistą Arkadiuszem Popławskim (od 2007),  organistą Pawłem Seligmanem (od 2015) oraz śpiewaczką  Sabiną Olbrich-Szafraniec (od 2011).

 Za swą działalność w dziedzinie kultury oraz w społecznym ruchu muzycznym Jadwiga Sikora została uhonorowana licznymi odznaczeniami, m. in. :  Srebrną Cieszynianką (1998), Złotym Krzyżem Zasługi (2002), Nagrodą im. Stanisława Moniuszki (2002), Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2007), Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa  Śląskiego (2011), Złotą Odznaką Honorową z Wieńcem Laurowym PZChiO (2007), Złotą Odznaką Honorową z Brylantem PZChiO (2012), Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” III stopnia (2012), Nagrodą Powiatu Cieszyńskiego im. Księdza Leopolda Szersznika w Dziedzinie Kultury  (2014).

Jadwiga Sikora od urodzenia jest mieszkanką Gminy Zebrzydowice. Od 46 lat jest dyrygentką Chóru Mieszanego ,,Echo”, który właśnie jej zawdzięcza większość swoich licznych sukcesów.   

Dyrektor GOK wraz z pracownikami składa pani Jadwidze Sikorze serdeczne gratulacje!

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach
43-410 Zebrzydowice, Ks. Antoniego Janusza 21
facebook bip