kontrast
A
A
czcionka
A
A
A
43-410 Zebrzydowice, Ks. Antoniego Janusza 21

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - ustnego nieograniczonego na najem lokalu przeznaczonego na prowadzenie działalności...

Zebrzydowice, 05.01.2022r

GOK /LDZ/01/01/2022

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

ustnego nieograniczonego na najem lokalu przeznaczonego na prowadzenie działalności gastronomiczno-hotelarskiej, mieszczącego się w Zamku w Kończycach Małych, stanowiącego własność Gminy Zebrzydowice.

 1. Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu przeznaczonego na prowadzenie działalności gastronomiczno-hotelarskiej, mieszczącego się w Zamku w Kończycach Małych, stanowiącego własność Gminy Zebrzydowice odbył się w dniu 28 grudnia 2021 r. w godz. od 10 00 do 10 30 w sali Zebrań Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach
 2. Przetargiem objęto: lokal o łącznej powierzchni 661,16 m2 przeznaczony pod działalność gastronomiczno-hotelarską mieszczący się w Zamku w Kończycach Małych zlokalizowanym
  w jednostce ewidencyjnej: 240312_2 Zebrzydowice, w obrębie: 0003 Kończyce  Małe, na działce o numerze ewidencyjnym 1884, objętej księgą wieczystą nr: BB1C/00069991/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Cieszynie Wydział V Ksiąg Wieczystych.

 

Przedmiotem najmu są:

 • lokal – bar – mieszczący się w przyziemiu Zamku, przeznaczony na działalność gastronomiczną o łącznej powierzchni 130,73 m2
 • lokal mieszczący się na piętrze Zamku, przeznaczony na działalność gastronomiczną
  i hotelarską o łącznej powierzchni 212,86 m2
 • lokal mieszczący się na poddaszu Zamku, przeznaczony na działalność hotelarską o łącznej powierzchni 317,57 m2

 

 1. Liczba osób, firm dopuszczonych do przetargu – jedna
 2. Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – osób takich nie było
 3. Cena wywoławcza czynszu: 137.69 zł /miesiąc (czynsz dotyczy wynajmu lokalu znajdującego się  w Zamku w Kończycach Małych o ogólnej powierzchni 661,16 m2 wraz z ogródkiem letnim  o łącznej  powierzchni 70,00 m2)
 4. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 5.197,69 zł netto + 23% Vat = 6.393,16 zł brutto (słownie: sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote 16/100 brutto)
 5. Najemcą lokalu użytkowego wyłonionym w przetargu został Browar Zamkowy Cieszyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Cieszyn, ul. Dojazdowa 2, nr KRS: 0000527259, Regon: 243693785, NIP: 5482667738

 Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach
Małgorzata Guz

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach
43-410 Zebrzydowice, Ks. Antoniego Janusza 21
facebook bip