kontrast
A
A
czcionka
A
A
A
43-410 Zebrzydowice, Ks. Antoniego Janusza 21

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU ustnego nieograniczonego na najem lokalu przeznaczonego na prowadzenie działalności gastronomiczno-hotelarskiej, mieszczącego się w Zamku w Kończycach Małych, stanowiącego własność Gminy Zebrzydowice

Zebrzydowice, 02.06.2023

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

ustnego nieograniczonego na najem lokalu przeznaczonego na prowadzenie działalności gastronomiczno-hotelarskiej, mieszczącego się w Zamku w Kończycach Małych, stanowiącego własność Gminy Zebrzydowice

 1. Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu przeznaczonego na prowadzenie działalności gastronomiczno-hotelarskiej, mieszczącego się w Zamku w Kończycach Małych, stanowiącego własność Gminy Zebrzydowice odbył się w dniu 25 maja 2023 r. w godz. od 10:00 do 10:40 w sali Zebrań Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach.
 2. Przetargiem objęto: lokal o łącznej powierzchni 661,16 m2 przeznaczony pod działalność gastronomiczno-hotelarską mieszczący się w Zamku w Kończycach Małych zlokalizowanym w jednostce ewidencyjnej: 240312_2 Zebrzydowice, w obrębie: 0003 Kończyce  Małe, na działce o numerze ewidencyjnym 1884, objętej księgą wieczystą nr: BB1C/00069991/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Cieszynie Wydział V Ksiąg Wieczystych.
 3. Przedmiotem najmu są:
  • lokal – bar – mieszczący się w przyziemiu Zamku, przeznaczony na działalność gastronomiczną o łącznej powierzchni 130,73 m2
  • lokal mieszczący się na piętrze Zamku, przeznaczony na działalność gastronomiczną i hotelarską o łącznej powierzchni 212,86 m2
  • lokal mieszczący się na poddaszu Zamku, przeznaczony na działalność hotelarską o łącznej powierzchni 317,57 m2
 4. Liczba osób, firm dopuszczonych do przetargu – dwie
 5. Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – osób takich nie było
 6. Cena wywoławcza czynszu: 5.946,00 zł /miesiąc (czynsz dotyczy wynajmu lokalu znajdującego się w Zamku w Kończycach Małych o ogólnej powierzchni 661,16 m2 wraz z ogródkiem letnim o łącznej  powierzchni 70,00 m2)
 7. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu- 19 500,00 zł netto + 23% Vat = 23 983,00 zł brutto (słownie: dwadzieściatrzytysiącedziewięćsetosiemdziesiąttrzyzłotych 00/100 brutto)
 8. Najemcą lokalu użytkowego wyłonionym w przetargu została Fundacja Dziedzictwa Księstwa Cieszyńskiego, 43-400 Cieszyn, ul. Dojazdowa 2, NIP: 5482743735, Regon 522022411 – reprezentowana przez Maximiliana Leda
  DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Zebrzydowicach
Małgorzata Guz

 

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach
43-410 Zebrzydowice, Ks. Antoniego Janusza 21
facebook bip