kontrast
A
A
czcionka
A
A
A
43-410 Zebrzydowice, Ks. Antoniego Janusza 21

Konkurs plastyczny dla dzieci - najciekawsza ozdoba choinkowa (dokumenty do pobrania)

Regulamin konkursu plastycznego
„Najciekawsza ozdoba choinkowa”

 

Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach oraz Rada Sołecka: Zebrzydowice Górne i Zebrzydowice Dolne. Konkurs adresowany jest do dzieci gminy Zebrzydowice.

Cele Konkursu

 1. Powrót do tradycji wykonywania ozdób bożonarodzeniowych.
 2. Rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.
 3. Kształtowanie wrażliwości estetycznej i artystycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych.
 4. Pogłębienie wiedzy na temat tradycji i symboli związanych z Świętami Bożego Narodzenia

 Założenia organizacyjne i warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas I-VIII.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, wcześniej niepublikowaną, samodzielnie wykonaną pracę.
 3. Praca może być wykonana różnorodną techniką z dowolnych materiałów, nie może przekraczać w największym wymiarze 20 cm ( nie dotyczy łańcuchów), powinna być zaopatrzona w solidnie przymocowany element umożliwiający zawieszenie ozdoby na gałązce choinki oraz posiadać przyczepiony czytelny bilecik z imieniem i nazwiskiem twórcy oraz klasą.
 4. Praca nie może zawierać półproduktów, gotowych zestawów do tworzenia ozdób choinkowych.
 5. Prace nie podlegają zwrotowi – wszystkie zakwalifikowane ozdoby będą zawieszone na choince na korytarzu GOK Zebrzydowice.
 6. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.

Termin i warunki dostarczenia pracy:

 Pracę należy dostarczyć do biura GOK Zebrzydowice wraz z wypełnionym oświadczeniem do 05.12.2022. Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.

Zasady przyznawania nagród

 1. Kryteria oceny prac:
 2. a) walory artystyczne, estetyczne
 3. b) pomysłowość, oryginalność
 4. c) staranność i pracochłonność
 5. d) nawiązanie do tradycji świątecznych
 6. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna
 7. Nagrodą w konkursie jest dyplom i nagroda rzeczowa. Przewidujemy również wyróżnienia i drobne upominki.
 8. Wyniki konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród nastąpi 10.12.2022.

Dokumenty do pobrania
- Oświadczenie - zgoda rodzica
- regulmin  konkursu

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach
43-410 Zebrzydowice, Ks. Antoniego Janusza 21
facebook bip