kontrast
A
A
czcionka
A
A
A
43-410 Zebrzydowice, Ks. Antoniego Janusza 21

Mieszkańców, którzy przyjęli pod swój dach uchodźców z Ukrainy prosimy o zgłoszenie tego faktu

Zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej gminy, którzy w geście wielkiego serca przyjęli do prywatnych mieszkań i domów uchodźców wojennych z Ukrainy o zgłoszenie tego faktu.

Informację o przebywaniu na terenie naszej gminy mieszkańców Ukrainy prosimy zgłaszać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - tel. 32 47 55 119 lub 32 47 55 128, gdzie jednocześnie można uzyskać aktualne informacje o możliwości wsparcia i pomocy.

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach
43-410 Zebrzydowice, Ks. Antoniego Janusza 21
facebook bip