kontrast
A
A
czcionka
A
A
A
43-410 Zebrzydowice, Ks. Antoniego Janusza 21

Ogłoszenie o możliwości dzierżawy

Ogłoszenie

Gminny Ośrodek Kultury informuje o możliwości wydzierżawienia miejsca na terenie kompleksu  Zamkowego w Kończycach Małych pod działalność gastronomiczną – food truck, mała gastronomia itp.  wraz z ogródkiem letnim.

Atutem oferty są: atrakcyjna lokalizacja bezpośrednio przy obiekcie turystycznym, miejsce odpoczynku w parkowym otoczeniu, ogólnodostępne miejsca parkingowe w pobliżu, dostępna toaleta.

Oferta powinna zawierać:

  • dane podmiotu składającego ofertę,
  • proponowaną cenę wynajmu
  • krótki opis proponowanej działalności.

Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach  zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi oferentami.

Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach   może unieważnić nabór ofert bez podania przyczyny.

Oferty:
Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach
ul. ks. A. Janusza 21
43-410 Zebrzydowice
tel (32) 4693 334
email: gok@gok.zebrzydowice.pl

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach
43-410 Zebrzydowice, Ks. Antoniego Janusza 21
facebook bip