kontrast
A
A
czcionka
A
A
A
43-410 Zebrzydowice, Ks. Antoniego Janusza 21

Protokół konkursu ofert na obsługę gastronomiczną ...

Protokół

 

Spisany w dniu 17.04.2023 w Gminnym Ośrodku Kultury w Zebrzydowicach z konkurs ofert na obsługę gastronomiczną na imprezy plenerowe: 1.05.2023 i 3.05.2023 „Złoty Kłos”, 01.07.20223 – 02.07.2023 „Wianki”

Komisja w składzie:

  1. Anna Siwak        – przewodnicząca komisji
  2. Magdalena Gut -   Członek komisji
  3. Przemysław Lose     - Członek komisji

 

1. Komisja dokonała następujących ustaleń:

Komisyjne otwarcie kopert nastąpiło 17.04.2023 roku w biurze Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach                                                      

  Liczba złożonych ofert: 2

Dane oferentów i wysokość oferty:

  • BMT S.C Bartosz Sobel, Adam Michalczyk, 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Rynek 6 – 5 200  zł brutto
  • No1 eventy Izabela Cendrowicz, 05-660 Warka, ul. Niemojewska 17/1  - 13113 zł brutto

2.  Rozstrzygnięcie podjęte przez komisję: W konkursie złożono dwie oferty. Komisja wybrała najwyższą ofertę, która  złożona została przez   No1 eventy Izabela Cendrowicz, 05-660 Warka, ul. Niemojewska 17/1 

W wyniku przeprowadzonego konkursu osiągnięto następująca cenę 13113  brutto (słownie: trzynaścietysięcystotrzynaściezlotychbrutto)

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach
43-410 Zebrzydowice, Ks. Antoniego Janusza 21
facebook bip