kontrast
A
A
czcionka
A
A
A
43-410 Zebrzydowice, Ks. Antoniego Janusza 21

Zawiadomienie o rezygnacji oferenta z podpisania umowy i wyborze kolejnej

Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach
ul. Ks. A Janusza 21,

43-410 Zebrzydowice

Zebrzydowice,26.04.2023


Zawiadomienie o rezygnacji oferenta z podpisania umowy i wyborze kolejnej

Zawiadomienie o rezygnacji z udziału w dalszym postępowaniu na  obsługę gastronomiczną na imprezy plenerowe: 1.05.2023 i 3.05.2023 „Złoty Kłos”, 01.07.20223 – 02.07.2023 „Wianki”Firma No1 eventy Izabela Cendrowicz, 05-660 Warka, ul. Niemojewska 17/1   zawiadomiła o rezygnacji z udziału w dalszym postępowaniu zapytania ofertowego na  obsługę gastronomiczną na imprezy plenerowe: 1.05.2023 i 3.05.2023 „Złoty Kłos”, 01.07.20223 – 02.07.2023 „Wianki”

Firma zrezygnowała z dalszej realizacji zlecenia przed podpisaniem umowy.

Przyczyna rezygnacji:

według firmy: No1 eventy Izabela Cendrowicz, 05-660 Warka, ul. Niemojewska 17/1 zbyt duża odległość zlecenia.

Na podstawie ponownej analizy założonych w zapytaniu ofertowym kryteriów w przeprowadzonym postępowaniu Zamawiający informuje, iż kolejną firmą która spełnia wszystkie wymogi jest firma: BMT S.C Bartosz Sobel, Adam Michalczyk, 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Rynek 6

Oferta firmy BMT S.C Bartosz Sobel, Adam Michalczyk, 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Rynek 6   - według “Protokół Spisany w dniu 17.04.2023 w Gminnym Ośrodku Kultury w Zebrzydowicach z konkurs ofert na obsługę gastronomiczną na imprezy plenerowe: 1.05.2023 i 3.05.2023 „Złoty Kłos”, 01.07.20223 – 02.07.2023 „Wianki” jest kolejną podlegającą ocenie spośród wszystkich nadesłanych. Spełnia wszystkie wymagania i warunki określone w zapytaniu ofertowym.

Komisja w składzie:

  1. Anna Siwak – przewodnicząca komisji
  2. Magdalena Gut -   Członek komisji
  3. Przemysław Lose  - Członek komisji

Na tym protokół zakończono i podpisano

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach
43-410 Zebrzydowice, Ks. Antoniego Janusza 21
facebook bip