kontrast
A
A
czcionka
A
A
A
43-410 Zebrzydowice, Ks. Antoniego Janusza 21

I miejsce Zespołu Śpiewaczego Małokończanie!

Zespół Małokończanie wziął dziś (27.04.2024) udział  w  14. Międzykulturowym Festiwalu Folklorystycznym Zagłębie i Sąsiedzi gdzie zdobył I miejsce!

Konkurs oceniało jury w składzie:

Magdalena Szyndler – etnomuzykolog
Wiesława Hazuka – choreograf
Patryk Rutkowski – etnolog, choreograf

 Wyniki: 

GRAND PRIX FESTIWALU – Zespół Regionalny Rożnowska Dolina (6000 zł)

KATEGORIA DOROŚLI

KATEGORIA DOROŚLI – ZESPOŁY TANECZNE TRADYCYJNE

Po obejrzeniu i wysłuchaniu 12 zespołów, jury postanowiło przyznać nagrody:

 • I miejsce – Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Piątkowioki (2000 zł)
 • II miejsce – Zespół Pieśni i Tańca Swojacy (1500 zł)
 • III miejsce ex aequo – Zespół Regionalny Jakubkowianie (1000 zł)
 • III miejsce ex aequo – Zespół Regionalny Babiogórzanie–Polana Makowska (1000 zł)

 

KATEGORIA DOROŚLI – ZESPOŁY TANECZNE ARTYSTYCZNIE OPRACOWANE

Po obejrzeniu i wysłuchaniu 9 zespołów, jury postanowiło przyznać nagrody:

 • I miejsce – Zespół Regionalny Starosądeczanie (2000 zł)
 • II miejsce – Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Sądeczanie (1500 zł)
 • III miejsce – Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Dolina Dunajca (1000 zł)

 

KATEGORIA DOROŚLI – ŚPIEW GRUPOWY

Po obejrzeniu i wysłuchaniu 21 zespołów, jury postanowiło przyznać nagrody:

 • I miejsce – Regionalny Zespół Śpiewaczy Małokończanie (700 zł)
 • II miejsce – Zespół Pastyrki spod Lubonia (600 zł)
 • III miejsce ex aequo – Grupa śpiewacza Zespołu Regionalnego Kiyrpecki (500 zł)
 • III miejsce ex aequo – Zespół Śpiewaczy Pogodna Jesień (500 zł)
 • III miejsce ex aequo – Grupa śpiewacza Studenckiego ZPiT Katowice UŚ (500 zł)
 • Wyróżnienie – Zespół Bolęcanki (400 zł)

 

KATEGORIA DOROŚLI – KAPELA LUDOWA

Po obejrzeniu i wysłuchaniu 14 zespołów, jury postanowiło przyznać nagrody:

 • I miejsce – Kapela Romana Wojciechowskiego (700 zł)
 • II miejsce – Kapela Ludowa z Hyżnego (600 zł)
 • III miejsce ex aequo – Muzyka ZR Jakubkowianie (450 zł)
 • III miejsce ex aequo – Kapela Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca Piątkowioki (450 zł)
 • III miejsce ex aequo – Kapela Ludowa Piotra Chorążego (450 zł)
 • III miejsce ex aequo – Kapela Ludowa ZPiT Swojacy (450 zł)
 • Wyróżnienie – Kapela Zespołu Ludowego Skrzydlanie (300 zł)

 

KATEGORIA DZIECI

KATEGORIA DZIECI – ZESPOŁY ŚPIEWACZE

Po obejrzeniu i wysłuchaniu 11 zespołów, jury postanowiło przyznać nagrody:

 • I miejsce – Grupa śpiewacza Dziecięcego Zespołu Góralskiego Mali Hamernicy (600 zł)
 • II miejsce – Grupa śpiewacza Dziecięco-Młodzieżowego Zespołu Folklorystycznego Piecuchy (500 zł)
 • III miejsce – Zespół Regionalny Tylmanowsko Cyrhlo (400 zł)
 • Wyróżnienie – Gorczańskie Pastyrecki (300 zł)
 • Wyróżnienie – Grupa śpiewacza Zespołu Góralskiego Zyngierki (300 zł)

 

KATEGORIA DZIECI – ZESPOŁY TANECZNE AUTENTYCZNE I ARTYSTYCZNIE OPRACOWANE

Po obejrzeniu i wysłuchaniu 8 zespołów, jury postanowiło przyznać nagrody:

 • I miejsce – Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny Piecuchy (1300 zł / artystycznie opracowany)
 • I miejsce – Dziecięcy Zespół Regionalny Małolipnicanie (1300 zł / autentyczny)
 • II miejsce – Zespół Regionalny Małe Rożnowioki (1100 zł)
 • III miejsce – Zespół Regionalny Małe Janczowioki (900 zł)

Ponadto jury wyróżniło parę taneczną Dziecięcego ZG Mali Hamernicy – Lenę Żak i Krzysztofa Bojko.

 

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach
43-410 Zebrzydowice, Ks. Antoniego Janusza 21
facebook bip