kontrast
A
A
czcionka
A
A
A
43-410 Zebrzydowice, Ks. Antoniego Janusza 21

Klub Seniora przy GOK i Bibliotece informuje

Szkolenia seniorów

Działający przy GOK i Bibliotece w Zebrzydowicach Klub Seniora informuje, że  z dniem 30.03.2023 rozpoczęto cykl bezpłatnych comiesięcznych spotkań-szkoleń dla emerytów i rencistów. Szkolenia przeprowadzą przedstawiciele wyspecjalizowanych agend i instytucji państwowych.

Komenda powiatowa policji:

 • Przestępstwa i wykroczenia popełniane przez sprawców kierujących pojazdami będących pod wpływam alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
 • Metody wyłudzania od seniorów kwot pieniężnych przez stosowane tricki sprzedażowe i techniki manipulacyjne.

 Powiatowa Stację Sanepid:

 • Przejrzystości w odczytywaniu składników w produktach spożywczych.
 • Obowiązujące przepisy przy sprzedaży artykułów spożywczych na targowiskach, bazarach i chodnikach.
 • Przepisy przy sprzedaży grzybów, runa leśnego przez tzw. zbieraczy. . Podstawowe metody sprawdzania świeżości produktów żywnościowych.

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta:

 • Umowy gwarancyjne.
 • Rękojmie oraz ukryte wady towarów przez, producenta.
 • Postępowania w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości przy sprzedaży towarów i usług.
 • Jak wycofać: się z zawartej, niekorzystnej umowy sprzedaży. .
 • Wzory odstąpienia od umowy kredytu i umowy zawartej na odległości.

Narodowy Fundusz Zdrowia:

 • Przepisy dotyczące korzystania przez seniorów i rencistów z. lecznictwa sanatoryjnego w ośrodkach NFZ i innych obiektach które korzystały z dofinansowania z funduszy europejskich.
 • Korzystanie z profilaktycznych badań w ramach NFZ.
 • Podczas spotkań-szkoleń zostaną uruchomione zamiejscowe punkty badań specjalistycznych dla seniorów.
 • Udzielania pierwszej pomocy medycznej osobom-ofiarom w wypadkach drogowych i innych zdarzeń losowych.

Zapraszamy na spotkania-szkolenia zainteresowanych seniorów.  Informacje o terminach spotkań-szkoleń będą przekazywane w biuletynie Wiadomości znad Piotrówki, w świetlicach GOK i punktach bibliotecznych  na terenie gminy oraz telefonicznie pod nr 518358553.

W imieniu Klubu
Ryszard Wiśniewski
Prezes

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach
43-410 Zebrzydowice, Ks. Antoniego Janusza 21
facebook bip