kontrast
A
A
czcionka
A
A
A
43-410 Zebrzydowice, Ks. Antoniego Janusza 21

Konkurs ofert na obsługę gastronomiczną

 

Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach ogłasza konkurs ofert na obsługę gastronomiczną na imprezy plenerowe: 1.05.2023 i 3.05.2023„Złoty Kłos”, 01.07.2023 – 02.07.2023 „Wianki”

 1. Opis przedmiotu zamówienia: Na przedmiot zamówienia składa się: zapewnienie kompleksowej obsługi gastronomicznej podczas XXVII Przeglądu Zespołów Folklorystycznych Złoty Kłos 2023, imprezy „Wianki 2023”
 2. Zakres zamówienia:
  a) zakres rzeczowy do obsługi XXVII Przeglądu Zespołów Folklorystycznych Złoty Kłos 2023 w dniach 1 i 3.05.2023r, który musi zapewnić Oferent obejmuje co najmniej;
  – stoisko gastronomiczne, o zróżnicowanym asortymencie m.in.: potrawy z grilla, potrawy z rożna, hot dogi, hamburgery, zapiekanki, napoje bezalkoholowe;
  2 rolbary (z piwem); • 300 miejsc siedzących ze stołami i część stołów z zadaszeniem (parasole).
 3. b) zakres rzeczowy do obsługi Wianków 2023 w dniach 07.2023 – 02.07.2023
  2 stoiska gastronomiczne, o zróżnicowanym asortymencie m.in.: potrawy z grilla, potrawy z rożna, hot dogi, hamburgery, zapiekanki, napoje bezalkoholowe;
  • minimum4 rolbary (z piwem); • 500 miejsc siedzących ze stołami i część stołów z zadaszeniem. Oferent będzie pobierał opłaty za świadczone usługi według ustalonych przez siebie cen.
 4. Zamawiający żąda opłaty za wyłączność na obsługę gastronomiczną imprez (minimalna kwota to 5.000,00 brutto).
 5. Zamawiający zapewnia źródło zasilania energii elektrycznej.
 6. Warunki płatności: • I rata płatna do dnia 26.04.2023 r. w wysokości 50% zaoferowanej ceny. • II rata do dnia 19.06.2023 r.
 7. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierować się najkorzystniejszą ceną.
 8. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „zapewnienie kompleksowej obsługi gastronomicznej na XXVII Przegląd Zespołów Folklorystycznych Złoty Kłos 2023, Wianki 2023” w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Zamku w Zebrzydowicach do dnia 17.04.2023 do godz. 9.00.
 9. Komisyjne otwarcie ofert i wyłonienie wykonawcy nastąpi w dniu 17.04.2023 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Zamku w Zebrzydowicach, Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 21.
 10. Uprawniona do kontaktów z Wykonawcami jest – p. Małgorzata Guz – dyrektor GOK (tel. 32 4693 334).

 

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach
43-410 Zebrzydowice, Ks. Antoniego Janusza 21
facebook bip