kontrast
A
A
czcionka
A
A
A
43-410 Zebrzydowice, Ks. Antoniego Janusza 21

Paczki dla dzieci – Dom Ludowy Kaczyce

Dzieci ,które uczęszczają na zajęcia do Domu Ludowego w Kaczycach i biorą czynny udział w próbach i przedstawieniach, często rezygnując z przyjemności na rzecz zespołu , czy koła do którego przynależą - 22.01.2023 r. po Koncercie Kolęd otrzymały paczki ze słodkościami . Upominki zostały ufundowane przez Sołtysa Kaczyc Leszka Macurę i Radę Sołecką.

Dziękujemy bardzo. BT.

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach
43-410 Zebrzydowice, Ks. Antoniego Janusza 21
facebook bip