kontrast
A
A
czcionka
A
A
A
43-410 Zebrzydowice, Ks. Antoniego Janusza 21

Powiatowy Konkurs Gwary Cieszyńskiej „Rzóndzymy Po Naszymu” - Regulamin, karta zgłoszenia

XIV POWIATOWY KONKURS GWARY LUDOWEJ
„RZÓNDZYMY PO NASZYMU”

 

 1. ORGANIZATOR


Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach
Koło Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Zebrzydowicach

 

Wydarzenie dofinansowane ze środków Starostwa Powiatowego w Cieszynie

 II CELE KONKURSU

 1. prezentacja, ochrona i dokumentacja ludowej gwary, tradycji, zwyczajów, obrzędów, sposobu życia, przysłów, podań, zabaw własnego środowiska w mowie i twórczości plastycznej
 2. pielęgnowanie lokalnych tradycji ludowych, przekazywanie jej wzorów dzieciom i młodzieży
 3. popularyzacja dorobku literackiego miejscowych i uznanych twórców ludowych, korzystanie z wypracowań dzieci i młodzieży pisanych w gwarze

 

III  TERMIN I MIEJSCE KONKURSU:
28 maja 2024 – Sala Widowiskowa w Kończycach Małych, ul. Staroolska 5, godz. 9:00

 DO KONKURSU ZAPRASZAMY DZIECI W KATEGORII (gawędziarzy z monologiem (wiersz, proza)

- przedszkola,  kl. I –III, kl. IV-VI i kl. VII-VIII

KRYTERIA OCENY

 • dobór tekstu dostosowany do wieku gawędziarzy, jego treść i forma
 • interpretacja tekstu z uwzględnieniem autentyczności lokalnej gwary
 • oprawa artystyczna (ubiór, rekwizyty)

 PRZEPISY KOŃCOWE

 • organizatorzy proszą o pozostawienie w dokumentacji konkursowej tekstów wykonywanych przez gawędziarzy z podanym imieniem i nazwiskiem autora
 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokumentowania i wykorzystywania pozostawionych materiałów
 • zgłoszenia prosimy przesłać do 14 maja 2024r
 • Obowiązkowe załączniki: karta zgłoszenie, oświadczenie RODO

 

 

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach
43-410 Zebrzydowice, Ks. Antoniego Janusza 21
facebook bip