kontrast
A
A
czcionka
A
A
A
43-410 Zebrzydowice, Ks. Antoniego Janusza 21

Wyniki konkursu ofert na obsługę gastronomiczną

Protokół

Spisany w dniu 19.04.2024 w Gminnym Ośrodku Kultury w Zebrzydowicach z konkursu ofert na obsługę gastronomiczną na imprezy plenerowe: 1.05.2023 i 3.05.2024 „Złoty Kłos”, 29.06.2024 – 30.06.2024 „Wianki”

Komisja w składzie:

  1. Anna Siwak        – przewodnicząca komisji
  2. Magdalena Gut -   Członek komisji
  3. Przemysław Lose     - Członek komisji

 

Komisja dokonała następujących ustaleń:

  1. Komisyjne otwarcie kopert nastąpiło 19.04.2024 roku w biurze Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach                                                    
  2.  Liczba złożonych ofert: 1

 Dane oferentów i wysokość oferty:

  • BMT EVENTS SP. Z O.O., 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Rynek 6 – 6334,50 zł brutto, 5150,00 netto
  • Rozstrzygnięcie podjęte przez komisję: W konkursie złożono jedną ofertę. Komisja wybrała najwyższą ofertę, która  złożona została przez BMT EVENTS SP. Z O.O., 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Rynek 6

 W wyniku przeprowadzonego konkursu osiągnięto następującą cenę brutto 6334,50 zł   (słownie: sześćtysięcytrzystatrzydzieściczteryzłotepiećdziesiątgroszy )

 

 Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach
43-410 Zebrzydowice, Ks. Antoniego Janusza 21
facebook bip