kontrast
A
A
czcionka
A
A
A
43-410 Zebrzydowice, Ks. Antoniego Janusza 21

X Powiatowy Konkurs Gwary Cieszyńskiej „Rzóndzymy Po Naszymu” - Regulamin, karta zgłoszenia

X POWIATOWY KONKURS GWARY CIESZYŃSKIEJ
„RZÓNDZYMY PO NASZYMU”

 

 1. ORGANIZATOR

Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach
Koło Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Zebrzydowicach

 II CELE KONKURSU

 1. prezentacja, ochrona i dokumentacja ludowej gwary, tradycji, zwyczajów, obrzędów, sposobu życia, przysłów, podań, zabaw własnego środowiska w mowie i twórczości plastycznej
 2. pielęgnowanie lokalnych tradycji ludowych, przekazywanie jej wzorów dzieciom i młodzieży
 3. popularyzacja dorobku literackiego miejscowych i uznanych twórców ludowych, korzystanie z wypracowań dzieci i młodzieży pisanych w gwarze

III  TERMIN I MIEJSCE KONKURSU:
1 czerwca 2022  r., Kończyce Małe,  Sala Widowiskowa przy zamku w Kończycach Małych ul Staropolska 5

 DO KONKURSU ZAPRASZAMY DZIECI W KATEGORII
-
kl. I –III, kl. IV-VI i kl. VI-VIII
- gawędziarzy z monologiem (wiersz, proza)

 1. KRYTERIA OCENY
 • dobór tekstu dostosowany do wieku gawędziarzy, jego treść i forma
 • interpretacja tekstu z uwzględnieniem autentyczności lokalnej gwary
 • oprawa artystyczna (ubiór, rekwizyty)

 PRZEPISY KOŃCOWE

 • jedna placówka może wystąpić z trzema programami  gawędziarzy
 • organizatorzy proszą o pozostawienie w dokumentacji konkursowej tekstów wykonywanych przez gawędziarzy z podanym imieniem i nazwiskiem autora
 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokumentowania i wykorzystywania pozostawionych materiałów
 • zgłoszenia prosimy przesłać do 20 maja 2022r
 • Obowiązkowe załączniki: karta zgłoszenie, oświadczenie RODO

 

 Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania - POBIERZ

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach
43-410 Zebrzydowice, Ks. Antoniego Janusza 21
facebook bip