kontrast
A
A
czcionka
A
A
A
43-410 Zebrzydowice, Ks. Antoniego Janusza 21

Dzień Kobiet KGW Zebrzydowice

W sobotę 12.03.2022 na Sali Widowiskowej w Zebrzydowicach  KGW Zebrzydowice zorganizowało  tradycyjny Dzień Kobiet. Spotkanie było okazają do przywitania nowej przewodniczącej koła p. Danuty Giza, która na tym stanowisku zastąpiła zasłużoną Marę Stawarczyk, która zrezygnowała z tej funkcji. Fot: PL

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach
43-410 Zebrzydowice, Ks. Antoniego Janusza 21
facebook bip