kontrast
A
A
czcionka
A
A
A
43-410 Zebrzydowice, Ks. Antoniego Janusza 21

Nagroda im. Leopolda Szersznika trafiła do NADOLZIAN z Kaczyc

We wtorek, 22 listopada w Sali Rzymskiej Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie wręczono najważniejsze wyróżnienia w dziedzinie kultury, które przyznaje Samorząd Powiatu Cieszyńskiego - Nagrody im. ks. Leopolda Szersznika. Wśród tegorocznych laureatów w kategorii upowszechniania kultury, za całokształt działań na rzecz wieloletniego propagowania muzyki oraz śpiewu Śląska Cieszyńskiego, nagrodę otrzymał Zespół Folklorystyczny „Nadolzianie” z Kaczyc – Gratulujemy! Fot: PL

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach
43-410 Zebrzydowice, Ks. Antoniego Janusza 21
facebook bip