kontrast
A
A
czcionka
A
A
A
43-410 Zebrzydowice, Ks. Antoniego Janusza 21

Akcja Zima 2023 „Na Dalekiej Północy” (zdjęcia)

W dniach 16.01-20.01.2023 w Gminnym Ośrodku Kultury w Zebrzydowicach odbyła się Nieobozowa Akcja Zima 2023. Zajęcia przeznaczone były dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat i trwały trzy godziny dziennie. Celem zajęć było m.in.: rozbudzanie w uczestnikach ciekawości świata oraz wrażliwości na jego piękno; poszerzenie wiedzy na temat różnych zjawisk przyrody, innych kultur; propagowanie zdrowego stylu życia oraz idei aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego, a także rozwijanie zdolności plastycznych, manualnych i muzycznych. W tym roku wyruszyliśmy w wirtualną podróż do najbardziej wysuniętych na północ zakątków Ziemi. Każdego dnia poprzez zabawy, warsztaty plastyczne, zajęcia muzyczne odkrywaliśmy wspólnie Arktykę. W zajęciach uczestniczyło łącznie 20 dzieci.

Przeczytaj relację>>>

 

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach
43-410 Zebrzydowice, Ks. Antoniego Janusza 21
facebook bip